HUISREGELS

1. We verwachten dat onze bezoekers positief zijn en een tolerante houding hebben ten opzichte van andere gasten en onze medewerkers tijdens hun verblijf bij OBLIVION, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, religie en leeftijd.

2. Het gebruik van de garderobe is verplicht. Jassen, helmen en schoudertassen (indien toegestaan, zie punt 6 van het toelatingsbeleid) moeten in de garderobe worden bewaard. 

3. Het is niet toegestaan om te roken bij OBLIVION. Overtredingen van deze regel kunnen resulteren in een boete en gasten kunnen worden verwijderd bij OBLIVION. Officiële boetes kunnen aan de overtreder in rekening worden gebracht.

4. In noodsituaties dient u ALTIJD de instructies van het personeel op te volgen.

5. Het management aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel en / of ontbrekende of beschadigde goederen.

ENTREE BELEID

1. Je moet minimaal de aangegeven leeftijd hebben van het evenement in geval van twijfel ben je verplicht om een ID. te tonen.

2. Onze gasten moeten een verzorgde uitstraling hebben. 

3. Bij gedrag dat door andere bezoekers of onze medewerkers als intimiderend, bedreigend, geïntimideerd of ongewenst wordt ervaren, kan toegang worden geweigerd. Als dit op de locatie gebeurt, kunt u een waarschuwing krijgen of wordt u van de locatie verwijderd. Door verwijdering wordt u de toegang in de toekomst ontzegd.

4. OBLIVION hanteert ten aanzien van drugs een zero-tolerance beleid. Bij OBLIVION is het ten strengste verboden drugs te gebruiken, te gebruiken en / of te verhandelen. Alle gasten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd wanneer ze OBLIVION bezoeken. Met bewijs van overtreding worden gasten verwijderd en is een lokaal verbod onmiddellijk van toepassing. De politie kan te allen tijde op de hoogte worden gesteld.

5. OBLIVION hanteert ten aanzien van wapens een zero-tolerance beleid. Het is ten strengste verboden wapens bij OBLIVION te hebben, in de breedste zin van het woord. Wanneer er een verdenking is, tot het exclusieve oordeel van het management van OBLIVION, van bedreiging van gezondheidsrisico's, veiligheid en / of gevaar voor de openbare orde, zullen alle items worden opgenomen en zal de toegang worden geweigerd.

6. Ingang wordt geweigerd als gasten rugzakken, koffers of tassen hebben die groter zijn dan A4-formaat. 

7. Het is niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen. 

8. Gasten dienen een veiligheidscontrole bij de ingang van OBLIVION te ondergaan. In geval van weigering wordt toegang ontzegd. 

9. Als de beveiliging vermoedt dat de gast onder invloed van alcohol of drugs is, kan de toegang tot OBLIVION worden geweigerd.

10. Wanneer het te druk is in OBLIVION of wanneer een speciaal uitnodigingsbeleid van toepassing is, behouden we ons het recht voor om de toegang te weigeren.